In het voor- en najaar wordt er een estafette georganiseerd.

De estafettecommissie kiest een beginfoto die gemaakt is door een van de clubleden. De deelnemende leden worden in groepen verdeeld, waarbij ieder eerste lid van de groep moet reageren op de beginfoto. Zijn/haar vervolgfoto moet gebaseerd zijn op een of meerdere elementen van de startfoto. Deze vervolgfoto wordt doorgestuurd aan het volgende clublid in de betreffende groep, die dan weer zijn/haar foto baseert op de voorgaande foto enz. Onderling wordt niet over gemaakte of ontvangen foto’s gesproken. Op de estafetteavonden worden de series gepresenteerd en besproken, waarbij verrassende wendingen in het verloop zijn te zien.