Wedstrijd met Series of foto’s met samenhang

Voor alle leden van onze Afdeling organiseren wij ook dit jaar de wedstrijd Series of foto’s met samenhang. Het onderwerp is naar vrij, dus naar eigen keuze van de fotograaf.

De bespreking van deze Afdelingswedstrijd kan vanwege Covid19 niet fysiek plaatsvinden en daardoor wordt deze wedstrijd een digitaal gebeuren.

Onze voorzitter Peter Willemse verzamelt de ingestuurde foto’s en op donderdag 1 april 2021 om 20.00 uur vindt via Zoom de bespreking plaats door ons jurylid.

De link met de uitnodiging voor deze Zoomsessie wordt in een latere mail aan jullie doorgegeven. Peter Willemse is host.

De wedstrijdvoorwaarden:

Het onderwerp is vrij.

Formaat: Een foto wordt aangeleverd als jpg en heeft een langste zijde van minimaal 1920 pixels en maximaal 2560 pixels.

De bestandsnaam van de 5 foto’s is als volgt samengesteld:

lidnummer Fotobond koppelteken naam fotograaf met volgnummer.

Dus bijv.: 1901007-PietjePuk1, 1901007-PietjePuk2, 1901007-PietjePuk3,

1901007-PietjePuk4 en 1901007-PietjePuk5.

Per deelnemer wordt de serie van vijf foto’s plus het volledig ingevulde inschrijfformulier ingestuurd aan Peter Willemse, mentorpw@outlook.com

Uiterste inzenddatum is donderdag 11 maart 2021, 24.00 uur.

Onderwerp van het mailbericht aan Peter: Wedstrijd Series.

De jurybespreking via Zoom is op donderdag 1 april 2021 om 20.00 uur.

De uitnodiging daarvoor volgt nog. Peter zorgt ervoor dat de foto’s bij de jury komen.

Voor de winnaar is er een prijs van 50 euro. Er zijn certificaten voor hoog geëindigde inzenders. Er wordt genomineerd voor Foto Nationaal 2021.

Wij gaan ervan uit dat de inzendende fotografen alle rechten hebben van de desbetreffende foto’s.

Met vriendelijke groeten, ook namens Peter en Paul,

Annemieke Ebbink, secretaris Afdeling 11

Fotokring Leidschendam-Voorburg voldoet aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het bestuur heeft een Privacyverklaring opgesteld waarin te lezen is hoe wij persoonsgegevens verwerken.

error: Foto\'s zijn beschermd tegen downloaden!!