Foto van de maand MEI 2022: Ivo Arntz

De genomineerde zijn:

DJ Hoogerdijk

Willy Nihot:

Erik Goosen: