Op de clubavonden, deze zijn nu via een Zoom-sessie, laten we de door ons gemaakte foto’s zien, op scherm, geprint en/of digitaal op de beamer en worden deze besproken.

Soms er is een doe-avond, waarbij een bepaald onderwerp door een van de leden dieper wordt behandeld en een paar keer per seizoen is er een lezing van een bekende/professionele fotograaf.