Op de clubavond 14 oktober 2021 zijn de volgende foto’s besproken: