De eerste clubavond in het nieuwe jaar werd, na het uitwisselen van goede wensen met elkaar en een leuke toespraak van de voorzitter, voornamelijk gevuld met selecteren van foto’s voor het thema Architectuur. De geselecteerde foto’s doen mee in de Vierclubdswedstrijd.

Na afloop was er nog wat tijd om een erg technische video te bekijken over de invloed van gebruikte kleurruimtes op het eindresultaat in print. Grosso modo komt het er op neer, dat je uitgaat van de kleurruimte die je camera ondersteunt (vaak is dat AdobeRGB).

Tijdens het bewerken van de foto vermijd je het verlies van informatie door zoveel mogelijk vast te houden aan deze kleurruimte. Het nadeel is, dat beeldschermen niet altijd alle kleuren in deze kleurruimte kunnen weergeven. Als je de foto bewerkt, zie je dus de resultaten niet altijd betrouwbaar terug op het scherm.

Ook als je het bestand gaat printen, is het verstandig om niet naar een kleinere kleurruimte te converteren, maar deze conversie aan de printerdriver over te laten. Afhankelijk van het type printer kan de uiteindelijke print kleuren weergeven die niet op het beeldscherm zichtbaar zijn. Door niet te converteren naar een kleinere kleurruimte behoud je in de regel echter meer informatie, waardoor vooral fijne nuances in kleurverlopen beter zichtbaar blijven.

De video toont een testmethode om de sterke en zwakke punten van je printer en de gevolgen van het wel of niet converteren van de kleurruimte in beeld te krijgen.

De volledige video vind je hier:

kleurruimte

Frans